Alles over onze stichting

Waar wij als stichting voor staan

Sopoh verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en internationaal basisonderwijs op 20 scholen in de gemeente Haarlemmermeer. De kernwaarden van het openbaar onderwijs ziet men terug in het aanbod en de organisatie van onze scholen. Sopoh heeft daarnaast een diversiteit aan onderwijsconcepten, zoals openbaar Montessori-, Jenaplan- en Daltononderwijs, voltijds onderwijs voor hoogbegaafden, brede scholen en een IKC.

Onderwijs & Opvang

SOPOH verzorgt eigentijds onderwijs op modern ingerichte en goed geoutilleerde scholen, waarbij plezier voor leren voorop staat. Elke school biedt de mogelijkheid van buitenschoolse opvang. In een belangrijk deel van onze scholen wordt dit verzorgd door onze eigen Stichting Openbare Kantoortijden School (SOKS).

Visie op leren en ontwikkelen

Sopoh streeft naar leren en ontwikkelen in alle lagen van de organisatie. Wat wij belangrijk vinden voor de manier waarop onze leerlingen leren, vinden we ook belangrijk voor het leren en ontwikkelen van onze medewerkers. We maken gebruik van de diversiteit aan kwaliteiten binnen de organisatie en leren bij voorkeur met en van elkaar. We stimuleren een actieve en betrokken houding en inzicht in het eigen leerproces.

Koersplan

SOPOH stelt iedere vier jaar een strategisch beleidsplan vast. Dit “Koersplan” beschrijft in welke richting SOPOH zich beweegt, welke prioriteiten worden gesteld en welke doelstellingen SOPOH op lange en middellange termijn wil bereiken. 

Openbaar onderwijs

De openbare school staat open voor alle kinderen en leerkrachten, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Organisatie

SOPOH telt zo’n 500 onderwijsgevenden. Schoolteams staan o.l.v. van een directeur. Directies samen vormen het directieberaad o.l.v. het College van Bestuur. Ons bestuurskantoor verleent ondersteuning. Een Raad van Toezicht ziet toe op de ontwikkeling van onze organisatie.