Merlijn
Openbaar Onderwijs
Sarabande 9
2152 TB
Nieuw-Vennep
0252-688008
directie@obsmerlijn.nl
OBS Merlijn is een kleinschalige school en onderdeel van “de Breedenborgh”. Een brede school (drie scholen + kinderopvang) in een multifunctioneel complex aan de rand van Getsewoud-Noord aan de IJweg.

Merlijn wil passend en betekenisvol onderwijs bieden aan ieder kind. Wij prikkelen en motiveren onze leerlingen door ze uit te dagen aanwezige talenten verder te ontwikkelen. Een veilig klimaat vormt daarvoor de basis, met als kernwaarden: zelfvertrouwen, waardering en trots op eigen prestaties. Samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders staat hierbij centraal.

Wij vinden het belangrijk niet alleen te werken aan de opbrengsten van het leren, maar ook aan de ontwikkeling van de identiteit van ieder kind. We bieden daarvoor een breed aanbod van activiteiten in een krachtige leeromgeving.

De school streeft naar een plezierig pedagogische klimaat door structureel aandacht te besteden aan omgangsregels, normen en waarden middels KIVA.

Ouders kiezen voor onze school omdat:

  • Er een goede, rustige en veilige werksfeer heerst.
  • De kinderen les krijgen in een modern gebouw met verzorgde lichte lokalen.
  • We de kinderen leerstof aanbieden, passend bij hun niveau.
  • De kinderen leren werken met moderne ICT leermiddelen.
  • Kinderen via coöperatieve werkvormen écht leren samenwerken.
  • Er veel aandacht is voor cultuur, milieu en verkeer.
  • Er extra aandacht is voor bewegen middels speciale projecten.
  • Ieder kind bij ons gezien wordt en zichzelf mag zijn.
  • Er goede mogelijkheden zijn voor tussen- en naschoolse opvang.

Meer informatie

Wilt u zelf ervaren hoe onze kinderen met plezier leren?
Wij nodigen U graag uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. Behalve een presentatie van ons onderwijs en aandacht voor uw vragen, krijgt U een rondleiding door de school. Neem hiervoor contact op met Ingrid Op de Laak (directie): 0252-688008 of via directie@obsmerlijn.nl